Και κάτι που πρέπει να θυμόμαστε...

"Γνους πράττε".

Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., ένας από τους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδας

μτφρ: Να ενεργείς έχοντας γνώση.







Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Διευθύντρια- Τάμπαση Γεωργία
Τάξη Α`- Μαρίνη Χρύσα
Τάξη Β`- Μπέγκου Ελένη
Τάξη Γ`- Λιμνιάτη Μαρίνα
Τάξη Δ`- Λεβέντη Μαρίνα
Τάξη Ε`- Μποζιονέλος Νίκος
Τάξη Στ`- Νίκα Χαρίκλεια
 Συμπλήρωση ωραρίου-Ενισχυτική- Δημοπούλου Ελένη
Αγγλικά- Δέδε Σταματούλα
Γαλλικά- Σοφοκλέους Στέλλα
Φυσική Αγωγή- Σαμπάνης Παναγιώτης
Τ.Π.Ε. - Οσμάνογλου Οσμάν

Δεν υπάρχουν σχόλια: